อีบุ๊คจัง (EbookJang) แหล่งรวมอีบุ๊คภาษาไทยที่ให้อ่านกันแบบออนไลน์
อีบุ๊คใหม่ล่าสุด

อีบุ๊ค จิตตนคร นครหลวงของโลก


ชื่ออีบุ๊ค:            จิตตนคร นครหลวงของโลก
                                          
จำนวนหน้า:     130 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:             พระนิพนธ์ในองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ครั้งยังดำรงพระสมณศักดิ์เป็นพระสาสนโสภณ ได้ทรงเรียบเรียงไว้สำหรับอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในรายการ “การบริหารทางจิต” เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ระหว่างปีพุทธศักราช 2513 ถึง 2515 

       จากพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้เมื่อสมัยพุทธกาลว่า"พึงรู้ว่ากายนี้มีอุปมาแตกง่ายเปรียบด้วยหม้อดิน พึงกั้นจิตที่มีอุปมาด้วยนครที่มีป้อมปราการสร้างไว้ดีแล้ว พึงรบชนะมารด้วยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ" ได้ก่อให้เกิดเป็นหนังสือ "จิตตนคร" บทพระนิพนธ์ใน "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ)" ขึ้น เพื่ออธิบายและขยายความพุทธพจน์ข้างต้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเรื่องราวของ "จิต" และ "ธรรมะ" ในแง่มุมต่าง ๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคลาธิษฐานคล้ายนิยายธรรมที่ลึกล้ำพิสดารอีบุ๊ค หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท

อีบุ๊ค หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท

ชื่ออีบุ๊ค:            หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท
                                          
จำนวนหน้า:     35 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               ดร.สุมธ ตันติเวชกุล
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      เวลานี้คนไทยจำนวนไม่น้อยกำลังใช้ชีวิตตามอย่างโลกตะวันตกโดยหลงลืมความเป็นตะวันออกไปจนแทบหมดสิ้น เหมือนอย่างที่หลวงปู่ขาวเคยเทศน์ไว้ว่า  คนไทยเป็นคนติดซาก หมายถึงยึดติดกับวัตถุ  จนละเลยเรื่องของจิตใจอันละเอียดอ่อน 

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน โดยเฉพาะทรงมีความเป็นไทยอย่างที่สุด  ดูได้จากพระราชจริยวัตรของพระองค์ทั้งเรียบง่ายพอดี   และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน นี่คือลักษณะของคนตะวันออกที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบัน  

                 ถึงเวลาที่คนไทยจะต้องหันมาตามรอยพระยุคลบาทโดยยึดเอาหลักธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงให้เห็น   มาใช้เป็นหลักปฏิบัติ  หรือเป็นหลักทำ  ทั้งนี้เพื่อความดีงามอันจะบังเกิดขึ้นในชีวิตที่เหลืออยู่นี้  

อีบุ๊ค Plook ฉบับเดือน เมษายน ปี 2011


ชื่ออีบุ๊ค:            plook ฉบับเดือน เมษายน ปี 2011
                                          
จำนวนหน้า:     24 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               trueplookpanya
                                  
หมวดหมู่:          วารสารและแม็กกาซีน
                                          
รายละเอียด:      PLOOK ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2011 นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม โดย www.trueplookpanya.com  มีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

     - กว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ น้ำเดินทางผ่านอะไรมาบ้าง ใน The story "การเดินทางของน้ำ"อีบุ๊ค Plook ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2011


ชื่ออีบุ๊ค:            plook ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2011
                                          
จำนวนหน้า:     24 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               trueplookpanya
                                  
หมวดหมู่:          วารสารและแม็กกาซีน
                                          
รายละเอียด:      PLOOK ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2011 นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม โดย www.trueplookpanya.com  มีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

     - the idol นั่งคุยกับไอดอลคนทำสื่อ จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์
      - เปิดคอลัมน์ classroom ห้องเรียนนอกตำรา ชวน 2 กูรู แห่งรายการ iSCI ฉลาดยกกำลังสอง และ พี่เปิ้ล จุฬา มาเล่าเรื่องสนุกได้สาระด้วย
     - เยือนถิ่นวชิราวุธวิทยาลัย เยี่ยมชมรมปี่สก๊อตหนึ่งเดียวในประเทศไทย ในคอลัมน์ playอีบุ๊ค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม

อีบุ๊ค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม

ชื่ออีบุ๊ค:            ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม
                                          
จำนวนหน้า:     37 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               พระครูปลัดสาธิต ชยสาธิโต
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      หนังสือ "๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม" เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวบรวม/เรียบเรียง/จัดพิมพ์ถวาย โดย พระครูปลัดสาธิต ชยสาธิโต เจ้าอาวาสวัดป่านพชัยมงคลธรรม บ.ใหม่บัวงาม ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิอีบุ๊ค ชีวิตนี้น้อยนัก

อีบุ๊ค ชีวิตนี้น้อยนัก

ชื่ออีบุ๊ค:            ชีวิตนี้น้อยนัก
                                          
จำนวนหน้า:     64 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               สมเด็จพระญาณสังวร
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      อีบุ๊ค ชีวิตนี้น้อยนัก เป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องกรรมไว้อย่างแยบคาย กรรมดี-กรรมชั่ว การส่งผลของกรรม ทําดีต้องได้ดีแน่  เนื้อหาเข้าใจง่าย น่าอ่านและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง
อีบุ๊ค PLOOK ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2011

ชื่ออีบุ๊ค:            PLOOK ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2011
                                          
จำนวนหน้า:     20 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               trueplookpanya
                                  
หมวดหมู่:          วารสารและแม็กกาซีน
                                          
รายละเอียด:      PLOOK ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2011 นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม โดย www.trueplookpanya.com  มีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

     - ดีเจพี่อ้อย คุณชายอดัม พระพรพล และหมอการ์ตูน ร่วมตอบปัญหารักวุ่นวายของวัยรุ่น
     - the alumni สมาคมศิษย์เก่า พีสองพาราด็อกซ์ เล่าเรื่องวัยเรียนที่ครุศิลป์ จุฬา 
     - world wide web รู้รอบโลก ชวนขึ้นไทม์แมชซีนไปรู้จักกับ "เหนียน"
     - ประเพณีปฏิบัติในเทศกาลตรุษจีน
     - ท่องอาณาจักรแห่งความรักของ อาจารย์เกริก ยุ้ยพันธุ์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น
อีบุ๊ค PLOOK ฉบับเดือน มกราคม ปี 2011

ชื่ออีบุ๊ค:            PLOOK ฉบับเดือน มกราคม ปี 2011
                                          
จำนวนหน้า:     16 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               trueplookpanya
                                  
หมวดหมู่:          วารสารและแม็กกาซีน
                                          
รายละเอียด:      PLOOK ฉบับเดือน มกราคม ปี 2011 นิตยสารส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม โดย www.trueplookpanya.com  มีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

     - นมัสการท่าน ว.วชิรเมธี พูดคุยเรื่อมธรรมะประสาวัยรุ่น
     - พบกับของชอบ 5 ชิ้น ของครูพี่แนนเสียงดี
     - สวัสดีปีกระต่าย มาแปลงร่างรับปีใหม่กับกิจกรรม 30อย่าง
     - แนะนำตัวคุณป่องกับหนูปัน การ์ตูนธรรมะก่อนนอน
     - ขยายจินตนาการให้สนุกขึ้นด้วยคลิปวิดีโอและเนื้อหาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องจาก www.trueplookpanya.comอีบุ๊ค ใจความสำคัญแห่งพระพุทธศาสนา


ชื่ออีบุ๊ค:            ใจความสำคัญแห่งพระพุทธศาสนา
                                          
จำนวนหน้า:     63 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               สมเด็จพระญาณสังวร
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - หากจะมีคำถามว่า ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่ออะไร คำตอบอันหนึ่งที่ท่านผู้ที่ได้ศึกษา ปฏิบัติ พิจารณาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง ได้ให้คำตอบไว้ว่า ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อความจริง ความดีและความงาม เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้รู้จักความจริง รู้จักความดี รู้จักความงาม จึงจะถึงพระพุทธศาสนาอีบุ๊ค ทำไมต้องค้านเขื่อนแม่วงก์

อีบุ๊ค ทำไมต้องค้านเขื่อนแม่วงก์

ชื่ออีบุ๊ค:            ทำไมต้องค้านเขื่อนแม่วงก์
                                          
จำนวนหน้า:     31 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               มูลนิธิ สืบนาคะเสถียร
                                  
หมวดหมู่:          ความรู้ทั่วไป
                                          
รายละเอียด:      ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์แบบเข้าใจง่าย และเหตุผลทำไมจึงต้องคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์อีบุ๊ค ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตัว


ชื่ออีบุ๊ค:            ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตัว
                                          
จำนวนหน้า:     7 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               ว.วชิรเมธี
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      อย่าถามว่าฉันจะ "ได้" อะไร
แต่จงถามว่าฉันจะ "ให้" อะไร  สาระธรรมบรรยาย โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  เรื่อง “ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตัว” ในโครงการจิตใส ใจสบายอีบุ๊ค คุณานุคุณไตรภาค


ชื่ออีบุ๊ค:            คุณานุคุณไตรภาค
                                          
จำนวนหน้า:     51 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ, และ ดร.พิเศษ สอาคเย็น, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      หนังสือ "คุณานุคุณไตรภาค" รวมบทสวดมนต์สรภัญญะและเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ถอดความออกมาเป็นความเรียงร้อยแก้ว ถอดความภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมอธิบายศัพท์ บทสวดพระพุทธคุณ บทสวดพระธรรมคุณ บทสวดพระสังฆคุณ บทสวดเคารพคุณมารดาบิดา บทสวดเคารพคุณครูอาจารย์ บทสวดชยสิทธิคาถา (พาหุงฯ) เพลงสรรเสริญพระบารมีอีบุ๊ค กองทัพทั้งสิบของมาร


ชื่ออีบุ๊ค:            กองทัพทั้งสิบของมาร
                                          
จำนวนหน้า:     98 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               พระกัมมัฏฐานจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด: “กองทัพทั้งสิบของมาร”  เป็นคําเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับมารว่ากิเลสกาม ความไม่ยินดีความหิวกระหาย ความทะยานอยาก ความหดหู่ และเซื่องซึม ความกลัว  ความลังเลสงสัย  ความหัวดื้อและลบหลู่คุณท่าน  ลาภ สรรเสริญ สักการะ และการยกตนข่มผู้อื่น เป็นเสมือนกองทัพทั้งสิบของมาร
       กองทัพแต่ละกองได้เรียงลําดับตามอุปสรรคที่เราต้องเผชิญระหว่างการเจริญวิปัสสนา ยิ่งเรามีความก้าวหน้าแต่ละขั้น ก็คือเราสามารถเอาชนะอุปสรรคหรือกองทัพแต่ละกองได้   เมื่อเรามี ความก้าวหน้ามากขึ้น กองทัพที่เราต้องเผชิญก็มีความเก่งกาจมากขึ้นเช่นกัน


อีบุ๊ค พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

อีบุ๊ค พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ชื่ออีบุ๊ค:            อีบุ๊ค พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
                                          
จำนวนหน้า:     11 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 สมัยเดียวกันกับประเทศศรีลังกา ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ 9 สาย โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดีย ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ นำโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบนี้ จนเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ตามยุคสมัยต่อไปนี้

อีบุ๊ค สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (World war I)


ชื่ออีบุ๊ค:            สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (World War I)
                                          
จำนวนหน้า:     41 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
                                  
หมวดหมู่:          ความรู้ทั่วไป
                                          
รายละเอียด:      อีบุ๊ค สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (World War I)  มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของสงคราม เส้นทางของสงคราม  กลยุทธการทำสงคราม  การทำสงครามระหว่างประเทศ  การปฏิวัติ เทคโนโลยี เป็นต้นอีบุ๊ค Health ฉบับที่ 1


ชื่ออีบุ๊ค:            Health ฉบับที่ 1
                                          
จำนวนหน้า:     140 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               อนามัยบุ๊ค
                                  
หมวดหมู่:          ความรู้ทั่วไป
                                          
รายละเอียด:      วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Health) ยังคงยืนหยัดและนำเสนอบทความวิชาการที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอข้อมูล สาระ และแง่คิดที่เป็นประโยชน์ เพื่อผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานสาธารณสุขในทุกระดับพิจารณานำไปประยุกต์ให้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ การบริหารจัดการ และการสื่อสารทำความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยในฐานะเจ้าของปัญหา เจ้าของสุขภาพ ผู้ซึ่งมีอำนาจและสิทธิ์หน้าที่โดยสมบูรณ์ตัดสินใจเพื่อการมีสุขภาพดีของทั้งตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนของตนอย่างยั่งยืนตลอดไปอีบุ๊ค พญานาค ตำนาน ความเชื่อ หรือความจริง

อีบุ๊ค พญานาค ตำนาน ความเชื่อ หรือความจริง

ชื่ออีบุ๊ค:            พญานาค ตำนาน ความเชื่อ หรือความจริง
                                          
จำนวนหน้า:     27 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               มูลนิธิธรรมกาย
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:     ปรากฏการณ์มหัศจรรย์กับตำนานลูกไฟที่พุ่งขึ้นท่ามกลางลำน้ำโขง ในคืนเดือนเพ็ญวันออกพรรษา ซึ่งตราตรึงความสนใจของมหาชนให้โจทย์ขาน ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ หรือมหาศรัทธาอันแรงกล้า หาคำตอบได้ที่นี่....อีบุ๊ค พระพุทธกิจ 45 พรรษา


ชื่ออีบุ๊ค:            พระพุทธกิจ 45 พรรษา
                                          
จำนวนหน้า:     340 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               สุรีย์ มีผลกิจ
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      อีบุ๊ค พระพุทธกิจ 45 พรรษา ที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงไว้ เมื่อพุทธศักราช 2541 บัดนี้ผู้เรียบเรียงได้ดำริว่า พระพุทธกิจที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาตลอดเวลา 45 พรรษา ควรจะได้รวบรวมและนำมาเรียบเรียงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในแต่ละพรรษา พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ ที่ใด ทรงโปรดธรรมโปรดบุคคลใด ทรงบัญญัติสิกขาบทเรื่องใด และมีบุคคลใดเป็นต้นเหตุแห่งการบัญญัติ เป็นต้น  ผู้เรียบเรียบจึงได้ค้นคว้าข้อความจากพระวินัยปิฎก และพระสุตตันตปิฎก แล้วนำเรื่องมาบรรจุลงไว้ในแต่ละพรรษา ให้สอดคล้องกันทั้งเวลา เหตุการณ์ และเส้นทางพุทธดำเนิน เท่าที่สามารถจะหาข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงได้   อนุโมทนาธรรมทานโดย กรมการศาสนา


อีบุ๊ค คำสอนธรรมะสบาย

อีบุ๊ค คำสอนธรรมะสบาย

ชื่ออีบุ๊ค:            คำสอนธรรมะสบาย
                                          
จำนวนหน้า:     39 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               นกขมิ้นฟ้าไกล
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      อีบุ๊ค คำสอนธรรมะสบาย เป็นอีบุ๊คที่รวบรวมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุอีบุ๊ค ศิลปะการมีชีวิตอยู่บนโลก


ชื่ออีบุ๊ค:            ศิลปะการมีชีวิตอยู่บนโลก
                                          
จำนวนหน้า:     32 หน้า
                                                
ผู้แต่ง:               นกขมิ้นฟ้าไกล
                                  
หมวดหมู่:          ธรรมะและพุทธศาสนา
                                          
รายละเอียด:      อีบุ๊ค ศิลปะการมีชีวิตอยู่บนโลก มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่า ศิลปะ คนพวกอื่นเข้าจะมีคำจำกัดความหมายอย่างไรก็ตามใจเขา สำหรับเราพวกพุทธบริษัท จำกัดความหมายของคำว่าศิลปะไว้ว่า  ความสาเร็จ ที่บวกกันเข้ากับ ความงดงาม และ บวกกันเข้ากับความมีฝีมือในการประพฤติหรือกระทำ ถ้ารวมกันได้ทั้ง 3 อย่าง แล้วก็เรียกว่าเป็น ศิลปะ